100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

Foute Muziek Radio

100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

TREITERSCHIJF

Kees Versluis – Draai je niet om

  • TREITERSCHIJF

    Kees Versluis - Draai je niet om


De TREITERSCHIJF van deze week is van Nederlandse bodem. Kees Versluis met draai je niet om, want dan is het voorbij als opvolger van Kom dans met mij. Kees deed in 1993 mee aan de Henny Huisman Soundmixshow als Paul Anka. Sinsdien heeft hij tal van singles uitgebracht maar die ene grote hit ontbreekt tot nu toe. Kleine succes waren tot nu toe Donna, Als Ik De Zon Weer Zie en In Lijn. Veel succes had hij wel met zijn eigen dinner-shows in binnen en buitenland. Sinds hij weer geheel terug is in zijn eigen land heeft hij alweer de nodige ballades en vrolijke uptempo liedjes uitgebracht. De nieuwe single Draai je niet om is daar een mooi voorbeeld van. TREITERSCHIJF Kees Versluis – Draai je niet om, je ziet de clip en hoort het nummer 24/7 op de website van Foute Muziek Radio. Op de radio hoor je het nummer een week lang rond 03.30, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30 en 23.30 uur.

Ferry Eden over de M.S.Magdalena in de Mi Amigo Top 50 van 22 september 1979
Toen 20 september 1979 het motorschip Magdalena voor Goeree Overflakkee vastliep was dat het eind van Radio Mi Amigo. Het station begon op 1 juli voor de Belgische kust met nieuwe, onbekende deejays, wat niet direct een voordeel leek te zijn. Op de M.V. Mi Amigo voor de Britse kust zat inmiddels Marc Jacobs met het populaire (Mi Amigo) programma Baken 16 op Radio Caroline. In de naderende slag om de luisteraars en adverteerders keerde eind juli 1979 Ferry Eden terug naar Mi Amigo. Hij presenteerde onder meer de Top 50, eerst als Belgische Nationale Hitparade (BNH), vanaf eind augustus als ‘De Vliegende 50’ van Mi Amigo. Dat was wel precies dezelfde lijst die als BNH in het weekblad Joepie stond afgedrukt. BNH en Joepie trokken zich mogelijk terug vanwege dreigende vervolging voor hun betrokkenheid bij Mi Amigo door de Belgische justitie.

Problemen met justitie dreigden ook voor de adverteerders. Met hun reclamespotjes rond het tijdsein waren ze gemakkelijk herkenbaar. Mi Amigo dreef op de platenindustrie en plugplaten. Het betaald (extra) draaien van platen was immers nauwelijks bewijsbaar, waardoor problemen met justitie voor deze branche niet verwacht werden. Het aantal plugplaten steeg wekelijks en telkens was er in deze sfeer weer een ander ‘hitmaker’. De maakbaarheid van hits was al in de jaren zestig bekend en met plugplaten van o.a. Paul Severs was Mi Amigo vanaf de start in 1974 eveneens die weg ingeslagen. Nu, in deze ‘laatste’ Vliegende 50 (220979) vinden we negen oude Hitmakers en nog eens zeven andere platen die op de ‘verplichte playlist’ van de dj’s stonden. Omdat de inkomsten van het station hiervan afhingen, drong de Mi Amigo organisatie er bij de dj’s op aan de plugplaten vooral stipt te draaien.

De positie van de MS Magdalena voor de Belgische kust bleek vanaf het begin af aan ongunstig, vooral bij slecht weer. Omdat de ankerpartij daarop niet berekend was, sloeg het zendschip al vanaf juli met regelmaat van zijn anker. De Arabische Kapitein Hanah, eerder motortechnicus op deze voormalige kustvaarder, zorgde voor de scheepsmotor. Hij had Ferry Eden benoemd tot ‘onbezoldigd’ stuurman en navigator van het zendschip. Toen Hanah begin september het zendschip verruilde voor het huwelijksbootje, kreeg zendertechnicus Sjaak van Dijk ook nog de zorg over generator en hoofdmotor erbij. Vanaf 7 september begon de boot met anker en al te slepen, eerst in oostelijke richting, vanaf 13 september in noordelijke richting. Het station was onregelmatig in de lucht en op 15 september deed Ferry Eden ‘de Vliegende 50’ voor de kust van Walcheren.

Op 18 september werd voor het laatst uitgezonden en om kwart voor 4 die middag begaf de generator voor de hoofdmotor het definitief. Compleet stuurloos werd het zendschip door de storm richting Goeree Overflakkee geblazen en liep 19 september op de zandbank ‘Aardappelenbult’. Organisatoren volgden op een dijk nabij Goedereede de bewegingen van hun zendschip en een sleper stond klaar om het bij vloed weer los te trekken. Zover kwam het niet, want de Nederlandse justitie stuurde zaterdag 21 september het schip ‘Delfshaven’ tot nabij de zandbank. De Magdalena werd geënterd en de medewerkers Eric Mes, Ben van Praag, Wim de Groot, Ferry Eden, Sjaak van Dijk en de Ghanezen Daniël en Peter werden gearresteerd. Ze werden voor de nacht overgebracht naar diverse cellen op het eiland. Nu, 39 jaren later alsnog de Top 50, die voor 22 september 1979 gepland stond, toen het zendschip op de zandbank lag en Ferry Eden een nacht doorbracht in de cel van Stellendam. Luister naar de verhalen hierover in de vliegende 50, op 29 september 2018 via Foute Muziek Radio tussen 12 en 15 uur.                                                                                                                                                                           Ferry Eden talks about the M.S.Magdalena in the Mi Amigo Top 50 of September 22nd, 1979
When on 20 September 1979 the motor vessel Magdalena for Goeree Overflakkee got stuck on a sandbank, this was the end of Radio Mi Amigo. Started off the Belgian coast on Juli 1st, Mi Amigo employed new, unknown deejays, which was a bit of a disadvantage. In fact new Radio Caroline off the British coast managed to get Marc Jacobs with the popular program Baken 16 on their old vessel M.V. Mi Amigo. In the approaching battle for listeners and advertisers Ferry Eden was asked to return to Radio Mi Amigo at the end of July 1979. He presented the Top 50, first as the Belgian National Hit Parade (BNH), from the end of August as Mi Amigo’s ‘Vliegende 50′. That was exactly the same BNH list printed in the weekly Joepie magazine. BNH and Joepie may have retreated after threatening persecution for their involvement with Mi Amigo by Belgium justice.

Problems with justice also threatened the advertisers. With their commercials at the Top of the Hour, they were easily to locate. Mi Amigo financially ‘floated’ on the record industry and their plug records. The payment of these plug records was hardly provable, so problems with the law were not expected. The number of these plug records rose weekly and each time there was another ‘Hitmaker’ which was payed for. ‘Making hits’ by much airplay was already known in the sixties and from the earlier start in 1974, Radio Mi Amigo had plug records from f.i. Paul Severs. Now, in this ‘last’ Flying 50 (220979) there are nine old Hitmakers and another seven records that were on the ‘compulsory playlist’ of the DJs. Because the station’s revenues depended on this, the Mi Amigo organization urged the DJs to play the plug records punctually.

From the beginning, the position of the MS Magdalena off the Belgian coast turned out to be wrong, especially in bad weather. Because the anchor installation wasn’t calculated on this, the ship regularly lost its anchor from July onwards. The Arabian Captain Hanah, previously engineer on this former coaster, took care of the ship’s engine and he had ‘devoted’ Ferry Eden to be ‘unpaid’ helmsman and navigator to save the ship. When Hanah exchanged the radio ship for the wedding boat, early September, transmitter technician Sjaak van Dijk also had to take care of the main generator and engine. From September 7th the boat slowly started move off position, first in an easterly direction, from September 13th in a northerly direction. The station was irregular on air and on September 15th Ferry Eden presented ‘de Vliegende 50’ off the coast of Dutch Walcheren.

On September 18th Radio Mi Amigo broadcasted for the last time and at a quarter to four that afternoon the generator for the main engine finally crashed. Completely helpless against the storm, the radio ship was blown towards Goeree Overflakkee and ran on the sandbank ‘Aardappelenbult’. Organizers followed the movements of their radio ship on a dyke near Goedereede and a tug was ready to pull it off at high tide. It was not to be, for the Dutch justice sent the ship ‘Delfshaven’ to the sandbank on Saturday 21st September. The Magdalena was boarded and the employees Eric Mes, Ben van Praag, Wim de Groot, Ferry Eden, Sjaak van Dijk and the Ghanaians Daniel and Peter were arrested. For the night they were transferred to various cells on Goeree Overflakkee. Now, 39 years later, the Top 50, which was planned for September 22nd, 1979, when the ship was on the sandbank and Ferry Eden spend the night in the cell of Stellendam. Listen to his stories about this in ‘De Vliegende 50’, on September 29th, 2018 via Foute Muziek Radio.nl between 12 and 15 o’clock.

 

24x7 online!

Wordt ‘t voor jou ook weer tijd voor iets leuks en positiefs?

Vanaf nu heb je het deels zelf in de hand … door te luisteren naar vrolijke, blije, happy … ook wel “Foute Muziek”. Maak je dagen vanaf nu ‘n tikkeltje aangenamer met Foute Muziek Radio! 100% Fout, 200% Goed en altijd verrassend! Het nummer 1 Foute Muziek Radio station van België en Nederland hier is ´t iedere dag een `Foute party`.

Niet ergens als ‘n uurtje op de dag weggestopt of eens in de zoveel tijd een Foute Top zoveel. Gewoon 24 uur per dag alle dagen van het jaar online Foute Muziek beluisterbaar op het moment dat jij er behoefte aan hebt. Thuis, op ´t werk, in de winkel, winkelgebied, bus, tram, trein of in je auto.

Foute Muziek Radio en social media.

Laat je vrienden via de social media buttons weten dat je Foute Muziek Radio hebt gevonden en leuk vindt 🙂 Wij liken het als jij Foute Muziek Radio wilt liken!! Thanks. Zo blijf je o.a. op de hoogte van de wekelijkse nieuwe Treiterschijf.

Wat is dat eigenlijk Foute Muziek?

Met Foute Muziek wordt over het algemeen muziek bedoeld die om één of andere reden niet goed zou mogen gevonden worden, maar het eigenlijk wel is. De term kan echter voor iedereen een andere invulling hebben. Wat precies Foute Muziek is kan dus niet gedefinieerd worden en daar sluiten wij ons helemaal bij aan (Bron Wikipedia). Het woord fout bij Foute Muziek houdt niet in dat het product van slechte kwaliteit is, maar “slechts” een aanduiding voor een bepaald genre muziek net als disco, house, Italo of hardrock en dat vind je leuk of niet. Vroeger noemde we deze muziek ook wel middle of the road, popcorn classics of bubblegum muziek. En zo af en toe zitten er nummers tussen die veel te goed zijn om Fout genoemd te worden …. maar die draaien we dan stiekum toch 🙂
Veel muziekstukken die als “fout” worden bestempeld zijn Nederlands-, Frans-, Italiaans-, Duitstalige-, swingende disco- en fuifnummers. De gouden glans van radio beleef je nog eens met muziek uit de jaren 50, 60, 70, 80 maar ook hoor je muziek uit de jaren 90, 00, en uit de hitparades van vandaag met een vleugje country. Met Foute Muziek Radio waan je je met regelmaat in de periode dat muziek vanaf de Noordzee klonk via Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Mi Amigo, Laser 558 en Radio Monique 🙂 Enfin heel goed mogelijk dat je heel veel songs al in tijden niet meer hebt gehoord en uiteraard hoor je alle hidden treasures.

Playlist

Loading …

Advertentie


Weer

Linkies

SENANR.SW1414.17-Foute Muziek Radio

100% Fout is 200% Goed 't klokkie rond!

Boney M
ABBA
Cindy und Bert
Carly Rae Jepsen
Gerard Joling
La Bouche
Jason Donovan
Maywood
Milli Vanilli

Vengaboys
Frans Bauer
Darts
Alcazar
Modern Talking
Ricky Martin
Dolly Dots
Gibson Brothers
Pussycat

BZN
Wham
Emly Starr
Dolly Parton
Tom Jones
Goombay Danceband
Backstreet Boys
Marianne Rosenberg
Take That

Udo Jurgens
Lady Gaga
Donna Summer
LUV
Eruption
Bennie Neyman
Kylie Minoque
Tavares
Demis Roussos

Kool and the Gang
Imca Marina
Ricchie e Poveri
George Baker Selection
Rick Astley
GG Anderson
Ruth Jacott
Roland Kaiser
Dana Winner

Bee Gees
Army of lovers
Klubbb3
Rubettes
Anita Meyer
Baltimora
Al Bano e Romina Power
Justin Timberlake