100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

Foute Muziek Radio

100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

TREITERSCHIJF

JK du Dramont – El Condor Pasa

  • TREITERSCHIJF

    JK du Dramont - El Condor Pasa


De TREITERSCHIJF van deze week komt uit Duitsland al hoor je dat niet echt omdat er niet wordt gezongen J.K. du Dramont. In april 1970 stond dit nummer in twee verschillende uitvoeringen in de top 5 van de Top 40 zowel Los Incas als Simon and Garfunkel scoorde er enorme hits mee. Het laatst genoemde duo behaalde er ook de eerste plaats mee. Nu anno 2019 is het als een nieuw panfluit dancemix nummer uitgebracht door J.K. du Dramont. J.K. is eigenlijk Jan Klein, geboren in 1971 in Meiningen (D) als heel jong ventje probeerde hij al muziek te maken zo gebruikte hij de draadjes van een ei-snijder als gitaar en drumde hij op flessen en vazen. Op school leerde hij noten lezen en piano spelen dat hem op weg heeft geholpen te worden wie hij nu is. Een muzikant die veel instrumenten kan bespelen maar de panfluit is favoriet! Er wordt vaak gezegd dat je van echte klassiekers af moet blijven dat is ook eigenlijk wel zo want anders wordt het al snel als “fout” betiteld. Nou komt dat even mooi uit …. de nieuwe versie van El Condor Pasa is pakkend en het geeft het gevoel van enorme vrijheid aldus J.K. TREITERSCHIJF J.K. du Dramont – El Condor Pasa hoor je deze hele week rond de klok van 03.30, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30 en 23.30 uur op Foute Muziek Radio.

Retro Mi Amigo Top 50 van 14 juli 1974 in twee verschillende uitvoeringen met Ferry Eden

Zomer 1974 lagen er voor de kust van Scheveningen drie radiozendschepen, die van Radio Veronica, Noordzee, Mi Amigo & Caroline. Voor de Belgisch-Zeeuws Vlaamse kust was er ook nog het vierde zendschip, dat van Radio Atlantis. Het waren de nadagen van deze zeezenders voor de Nederlandse kust. Niemand wist nog dat het daar met ingang van 1 september 1974 was afgelopen.

Op de M.V. Mi Amigo werd gewerkt aan een tweede livestudio. Daarmee ontstond de mogelijkheid om met de twee studio’s twee zenders naast elkaar te gebruiken op de M.V. Mi Amigo. Daar had begin zomer 1974 bijna een coupe plaats gehad uit onvrede met de bedenkelijke leefsituatie, het gebrek aan koers van Caroline en vooral het uitblijven van betalingen. Nu was de rust hersteld en kwamen de Engelstalige uitzendingen weer hoofdzakelijk vanaf het schip. Behalve die van Andy Archer en Graham Gill, die aan land opnamen. De programma’s van Mi Amigo kwamen uit de centrale studio in Breda (Peter van Dam, Norbert, Mike Moorkens, Haike Debois, Wil van der Steen), of de studio’s in Culemborg (Ad Petersen en Frans van der Drift) en Enschede (Joop Verhoof en Bert Bennett).

Mi Amigo-baas Sylvain Tack was voor de helft eigenaar van het zendschip, Ronan O’ Rahilly voor de andere helft. Mi Amigo huurde daarnaast de zender van de Caroline baas en omdat er aan zijn zijde zelden geld verdiend werd, moesten dat vrijwel volledig uit de reclame inkomsten van het Vlaamse radiostation komen. Sylvain Tack had zich erover beklaagd dat die inkomsten achterbleven bij de populariteit van het station en – vooral in België – de goede luistercijfers. Daarom werd het format van Mi Amigo in de late lente van 1974 drastisch veranderd. Er werden toen voor minstens de helft Vlaamse en Nederlandse producten gedraaid, wat ten dele het nieuwe publiek aantrok dat eerder bij Veronica en Noordzee maar nauwelijks aan bod kwam. Er kwamen steeds meer adverteerders en ook de platenmaatschappijen zagen hun kansen om bij Mi Amigo tegen betaling producties uit de NederBel te promoten. In de Top 50 van 14 juli 1974, zijn er dan ook 14 Belgische en 13 Nederlandse producties te vinden, zowat de helft van de hitlijst!

De retro Top 50 van 14 juli 1974 is 26 mei 2019 – zoals meestal op de laatste zaterdagmiddag van de maand – tussen 12 en 3 via Foute Muziek Radio te beluisteren. Een andere versie van diezelfde Top 50 is er een week later, zaterdagmiddag 1 juni tussen 2 en 5 uur. Die komt vanaf het tijdelijke zendschip Castor tijdens de Havenfeesten in Blankenberge.

Op dat zendschip is er van 30 mei tot en met 2 juni ook de mogelijkheid om de Mi Amigo usb-stick aan te schaffen met daarop 27 retro Mi Amigo Top 50 afleveringen en de gesproken geschiedenis van Mi Amigo t/m 1978. Bovendien kan er op de Castor bij Ferry Eden worden ingetekend op het grote Mi Amigo-boek, dat op het eind van deze zomer verschijnt. Als bewijs van contante betaling krijg je dan een speciale oranje Mi Amigo kaart met logo en bestelnummer. Voor meer informatie over de prijs en (andere) bestelwijze kijk (vanaf 30 mei) op www.miamigoboek.eu of mail naar miamigoboek@outlook.com

Retro Mi Amigo Top 50 of 14 July 1974 in two different versions with Ferry Eden

In the summer of 1974, the three radio ships – Radio Veronica, North Sea, Mi Amigo and Caroline – were anchored off the coast of Scheveningen. More to the southwest coast near Belgium, there was also the fourth radio ship, that from Radio Atlantis. It were the last days of the legal offshore radio period near the Dutch coast. No one knew yet that it would end there from 1 September 1974.

On the M.V. Mi Amigo they worked to built a second live studio. That would make it possible to use the two transmitters next to each other on the radio ship. Almost a coupe had taken place there, early summer 1974, because of dissatisfaction with the dubious living situation, the lack of direction of the station and especially the lack of payments. Luckily the peace was restored and from that point at sea, the radio ship spread its Loving Awareness again all over Western Europe again.

Programs were mostly live, except the ones by Andy Archer and Graham Gill, who recorded ashore. Mi Amigo’s programmes came at that point from the central studio in Breda (Peter van Dam, Norbert, Mike Moorkens, Haike Debois, Wil van der Steen), or the studios in Culemborg (Ad Petersen and Frans van der Drift) and Enschede (Joop Verhoof and Bert Bennett).

Mi Amigo boss Sylvain Tack was half owner of the radio ship, Ronan O’Rahilly owned the other half. Radio Mi Amigo also rented the transmittor from the Caroline boss and because his station seldom made any money, almost all the income had to come from advertisement on the Flemish radio station. Sylvain Tack had complained that this income lagged behind the popularity of the station and – especially in Belgium – the good listening figures. That is why the format of Mi Amigo was drastically changed, late spring of 1974. At least half of the products played now, were Flemish and Dutch, which partly attracted the new public that was not provided before by Veronica and RNI. There were more and more advertisers and also the record companies saw their opportunities to rent airtime and promote their productions at Radio Mi Amigo. In this Top 50 of 14 July 1974 there are for instant 14 Belgian and 13 Dutch productions to be found, about half of this hitparade!

The retro Top 50 of 14 July 1974 can be heard on 26th May 2019 – as usual on the last Saturday afternoon of the month – between 12 and 3 via www.foutemuziekradio.nl Another version of the same Top 50 is one week later, Saturday afternoon June 1st between 2 and 5 o’clock. This will come from the temporary radio ship Castor during the Harbour Festivities in Blankenberge.

On that ship, from 30 May to 2 June you’ll have the opportunity to purchase the Mi Amigo usb stick with 27 retro Mi Amigo Top 50 episodes and (the spoken) history from Mi Amigo until 1978. Moreover, on the Castor at Ferry Eden you can subscribe to the large Mi Amigo book, which will be published at the end of this summer. As proof of cash payment you will receive a special orange Mi Amigo card with logo and order number. For more information about the price and (other) ordering methods, please visit www.miamigoboek.eu (from 30th of May) or mail to miamigoboek@outlook.com

 

24x7 online!

Foute Muziek Radio 100% Fout 200% Goed altijd verrassend, met foute muziek van de jaren 60 tot aan nu. Hier is ´t iedere dag een `Foute party`. Foute Muziek uit Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Duitsland en de rest van de wereld.

Enkele highlights:
Dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur alles van Duitse bodem
Donderdagavond
van 18.00 tot 21.0 uur lekker ouderwets, soul- en disco muziek
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur de Oranje Top 30
Zaterdagmiddag (laatste van iedere maand) Een retro hitparade met Ferry Eden
Zaterdagavond van 19.00 tot 23.00 uur Uncle Ben’s† Favourite Country Music
Zondagochtend 09.00 tot 12.00 uur alles van eigen bodem
Zondagavond 22.00 tot 24.00 uur alles van Italiaanse bodem

======================================

Met Foute Muziek wordt over het algemeen muziek bedoeld die om één of andere reden niet goed zou mogen gevonden worden, maar het eigenlijk wel is. De term kan echter voor iedereen een andere invulling hebben. Wat precies Foute Muziek is kan dus niet gedefinieerd worden en daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Het woord fout bij Foute Muziek houdt niet in dat het product van slechte kwaliteit is, maar “slechts” een aanduiding voor een bepaald genre muziek net als disco, house, Italo of hardrock en dat vind je leuk of niet. Vroeger noemde we deze muziek ook wel middle of the road, popcorn classics of bubblegum muziek. En zo af en toe zitten er nummers tussen die veel te goed zijn om Fout genoemd te worden …. maar die draaien we dan stiekum toch.

Met Foute Muziek Radio waan je je met regelmaat in de periode dat er alleen nog maar muziek vanaf de Noordzee klonk via Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Dolfijn, Radio Delmare, Radio Mi Amigo, Laser 558 en Radio Monique … Enfin heel goed mogelijk dat je songs tegen komt die je al in eeuwen niet meer hebt gehoord. Misschien is daar een goede reden voor of zijn het toch echte hidden treasures.

====================================

Playlist

Loading …

Advertentie


Weer

Linkies

Belgie FM

Radio via Internet

Internet-radio.com                                                                                                                                                                                                                                                                                  www.radio.net

Online Radio Luisteren
www.mhuitvaartverzorging.nl
www.areninmotion.nl
www.rtsstudio.nl
www.allradio.nl
radio.startpagina.nl
De beste Webradio sites op Start.be
radioguide.fm
www.sippie.nl
www.online-radio.nl
OnlineRadio.FM

Radiomagazine.nl
Radiozenders.FMradiosonline.be

SENANR.SW1414.17-Foute Muziek Radio

100% Fout is 200% Goed 't klokkie rond!

Boney M
ABBA
Cindy und Bert
Carly Rae Jepsen
Gerard Joling
La Bouche
Jason Donovan
Maywood
Milli Vanilli

Vengaboys
Frans Bauer
Darts
Alcazar
Modern Talking
Ricky Martin
Dolly Dots
Gibson Brothers
Pussycat

BZN
Wham
Emly Starr
Dolly Parton
Tom Jones
Goombay Danceband
Backstreet Boys
Marianne Rosenberg
Take That

Udo Jurgens
Lady Gaga
Donna Summer
LUV
Eruption
Bennie Neyman
Kylie Minoque
Tavares
Demis Roussos

Kool and the Gang
Imca Marina
Ricchie e Poveri
George Baker Selection
Rick Astley
GG Anderson
Ruth Jacott
Roland Kaiser
Dana Winner

Bee Gees
Army of lovers
Klubbb3
Rubettes
Anita Meyer
Baltimora
Al Bano e Romina Power
Justin Timberlake